Työllisyys ja tasa-arvo

Työttömyys on Lahden isoimpia haasteita. Työllisyyden lisäämisessä tarvitaan koulutusta, joustavuutta työaikaratkaisuihin, osatyökykyisten ottamista mukaan työelämään ja työhyvinvointiin tarttumista.

Koulutus on avain työllisyyden edistämisessä: tarvitaan erilaisille kohderyhmille suunnattuja joustavia koulutusohjelmia. Täsmäkoulutuksen lisäksi tarvitaan entistä enemmän myös geneeristä, yleissivistävää koulutusta. Tulevaisuudessa työnkuvat muuttuvat entistä nopeammin. Laaja-alainen sivistys antaa liikkumatilaa ja joustavuutta muutosyhteiskunnassa. 

Työllisyyden kuntakokeilu pitää hyödyntää tehokkaasti ja kokeilla rohkeasti uusia keinoja. Osa-aikatyö on parempi kuin täysin vailla työtä. Työelämään tarvitaan joustavuutta, yksilöllisiä ratkaisuja ja työn jakamista. Osatyökykyiset ovat merkittävä joukko, joka pitää pystyä työllistämään paremmin.

Työhyvinvointi pitää nostaa pöydälle - liian paljon ihmisiä on työkyvyttöminä työperäisen sairauden tai mielenterveysongelmien vuoksi. Suomen Mielenterveys ry:n asiantuntijalausunnon mukaan sote-uudistuksen painopiste tulee olla perusterveydenhuollon valmiudessa ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti tulevaisuuden suurinta kansanterveyshaastetta, mielenterveyden ongelmia.

Maahanmuuttajien kotouttamisessa pitää olla tavoitteena työllistyminen. Tarvitaan henkilökohtaista valmennusta ja räätälöityä kielikoulutusta. Erityisesti maahanmuuttajanaiset ovat hyödyntämätön voimavara. Naisten työllistyminen lisää koko perheen ja yhteisön osallisuutta, hyvinvointia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Yrittäjistä yli 90% on 1- 2 hengen pienyrityksiä, joista iso osa on palvelualalla. Pienyrityksillä on myös suuri vaikutus lahtelaisille tärkeiden paikkojen kuten keskustan ja sataman viihtyvyyteen. Kaupungin tulisi mahdollistaa erityisesti ympäristö- ja ilmastovastuullisuuteen sitoutuneiden paikallisten pienyrittäjien toiminta.