Kulttuuri kuuluu kaikille

Tutkimusten mukaan 83% suomalaisista kuluttaa kulttuuria tavalla tai toisella. Kulttuuria on yhtä lailla kaupunginorkesterin konsertit kuin Lahti Block Party -korttelijuhla. Kulttuuri on kuntalaisen perusoikeus. Kunnan tulee huolehtia asukkaiden mahdollisuuksista päästä kokemaan kulttuuria iästä, sukupuolesta tai sosioekonomisesta taustasta huolimatta.

Taide ja kulttuuritoiminta vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen. Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liittyy myös hyvään mielenterveyteen. 

Kulttuuri- ja tapahtuma-alalla on merkittävä taloudellinen vaikutus ja se työllistää suoraan tai välillisesti paljon muitakin kuin taiteilijoita. Tulevaisuuden kunta tarvitsee luovaa ajattelua ja luovan talouden toimijoita, erityisesti nyt kun mietitään miten poikkeusolojen jälkeen lähdetään rakentamaan uusia toimintatapoja. 

Kaupungin tulee taata tasa-arvoiset kulttuurin peruspalvelut kuten lähikirjastojen toiminta. Kirjastot ovat monipuolisia ja yhteisöllisiä toimintakeskuksia, ja luovat koko ajan uusia palvelumuotoja. Kirjastot ovat paljon muutakin kuin kirjojen ja musiikin lainauspaikkoja.

 Kaupungin tulee mahdollistaa järjestöjen ja yhteisöjen toiminta, jolla luodaan kaupunkilaisille harrastusmahdollisuuksia ja osallistumisen paikkoja. Yhteistyötä ja kumppanuutta järjestöjen kanssa pitää syventää: yhdistysten tuottamat palvelut ovat kaupungille myös taloudellisin tapa tuottaa kulttuuria ja tapahtumia. Kestävä kehitys tulee huomioida myös tässä: kaupungin tukeman tapahtuman järjestämisessä tulee huomioida ympäristöystävällisyys, vastuullisuus, esteettömyys ja saavutettavuus.