Koulutus, opetus, kasvatus

Monipuoliset koulutusmahdollisuudet, toimiva varhaiskasvatus ja laadukas perusopetus houkuttavat Lahteen asukkaita ja sitä kautta myös työntekijöitä tarvitsevia yrityksiä.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit on turvattava kaikissa tilanteissa. Kouluihin tarvitaan lisää ennaltaehkäisevää työtä tekeviä ammattilaisia ja turvallisia aikuisia, kuten nuorisotyöntekijöitä. Opettajille, oppilaille ja perheille on tarjottava oikea-aikaista ja monialaista tukea. Perusopetuksessa on tärkeää säilyttää inhimilliset ryhmäkoot ja taata erilaisille oppijoille tarvittava tuki.  

Koulujen välistä laatuvaihtelua pitää pystyä tasoittamaan, etteivät saman kaupungin lapset ole keskenään eriarvoisessa asemassa. Juurisyyt ovat monissa asioissa kuten koulurakennusten kunnossa ja alueen perheiden taustoissa. 

Empatiataitojen merkitys korostuu monimutkaisessa maailmassa ja niitä tulisi vahvistaa niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa entistä enemmän. On myös tärkeää, että lapset kasvavat jo pienestä pitäen arvostamaan luontoa ja ympäristöä. Tarvitsemme kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisestä luontokappaleena ja osana ekosysteemiä. 

Koulupäivän yhteyteen tulee järjestää maksutonta harrastustoimintaa. Lahti on mukana harrastamisen Suomen mallin pilotissa. Kaupungin tulee ottaa tavoitteeksi, että pilotin jälkeen malli otetaan käyttöön kaikissa Lahden kouluissa.