Osallistuvat lahtelaiset

Demokratia ei toteudu vain äänestämällä. Perinteisen päätöksenteon rinnalle tarvitaan uusia tapoja vaikuttaa. Kaikkia kaupunkilaisia pitää kuulla ja siihen tarvitaan erilaisia keinoja. Vuoropuhelun edistäminen asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden välillä on tärkeää.

Kaikille pitää antaa mahdollisuus olla osa yhteisöä ja vaikuttaa. Osallistuva budjetointi, syksyllä 2021 alkavat alueelliset kumppanuuspöydät, asukastilaisuudet verkossa ja livenä ovat kaikki välineitä vaikuttamiseen. 

Yksi ympäristöpääkaupungin neljästä pääteemasta on osallisuus. Kestävä kaupunki tarkoittaa myös sosiaalisesti kestävää kaupunkia, jossa asukkaita kuunnellaan tasapuolisesti ja aktiivisesti. Haavoittuvien ryhmien, kuten lasten ja nuorten, kuuleminen on erityisen tarpeellista.

Lukijalta: Miten saadaan kaikkien ääni kuuluviin? 10.2.2021 21:00

https://www.uusilahti.fi/paakirjoitus-mielipide/3624487

Miten saadaan kaikkien ääni kuuluviin?
 

Perussuomalaisten Rami Lehto nosti 3.2. Uusi Lahden jutussa isoksi ongelmaksi sen, että valtuutetut ja kaupungin virkamiehet eivät kuule kaupunkilaisia. Olen samaa mieltä siitä, kaupunkilaisia pitää kuunnella enemmän ja paremmin. Rami ei tosin kertonut, miten kaupunkilaisia pitäisi kuulla. Ei riitä, että kuullaan vain sitä äänekkäintä porukkaa, joka jaksaa huutaa kovimmalla äänellä. Asukkaiden kuulemisen pitää olla systemaattista ja demokraattista, jotta myös hiljaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ääni tulee kuulluksi.

Parhaillaan kaupungilla valmistellaan alueellisia kumppanuuspöytiä, joissa asukkaat, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt pääsevät vaikuttamaan kaupungin asioihin saman pöydän ääressä. Viime vuonna ensimmäistä kertaa toteutettu osallistuva budjetointi eli osbu ja kaupungin aktiivisesti järjestämät #OmaLahti-tilaisuudet ovat nimenomaan kuntalaisten kuuntelua ja vuoropuhelua. Lokakuussa 2019 Lahdessa toteutettiin kuntalaiskysely, jossa kysyttiin muun muassa mikä olisi asukkaiden mielestä paras tapa osallistua. Selkeästi suosituimmaksi tavaksi nousi sähköinen osallistuminen, esimerkiksi suunnitelmien kommentointi ja osallistuminen kyselyihin.

Paljon siis tehdään jo nyt, mutta varmasti on vielä parannettavaakin. Jalkautumista ja kohtaamisia kasvokkain tarvitaan, mutta samaan aikaan pitää kehittää erilaisia keinoja ja välineitä asukkaiden osallistumiseen. Toriparlamentti ei riitä. Tärkeä kysymys onkin, miten kaupungissa saadaan kaikkien ääni kuuluviin. Osallisuus kuuluu kaikille.